Prevádzkovateľ elektronického obchodu

Ajja Creative s.r.o.
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina
Slovensko

IČO: 51 804 271
DIČ: 2120806820

Nie je platca DPH

Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70471/V

Bankové spojenie pre SR (SLSP)
IBAN: SK7609000000005147450105

Adresa pre odoslanie tovaru na reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy – korešpondenčná adresa

Jana Turzová
Ajja Creative s.r.o.
Strieborná 1219/13
010 03 Žilina – Budatín
Slovensko

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Konateľ: Mgr. Jana Turzová, PhD.
Tel: +421 908 120 122
email: jana.turza@gmail.com