Prevádzkovateľ elektronického obchodu

Ajja Creative s.r.o. Strieborná 1219/13 010 03 Žilina Slovensko IČO: 51 804 271 DIČ: 2120806820 Nie je platca DPH Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70471/V Bankové spojenie pre SR (SLSP) IBAN: SK7609000000005147450105

Adresa pre odoslanie tovaru na reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy – korešpondenčná adresa

Jana Turzová Ajja Creative s.r.o. Strieborná 1219/13 010 03 Žilina – Budatín Slovensko

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Konateľ: Mgr. Jana Turzová, PhD. Tel: +421 908 120 122 email: jana.turza@gmail.com