Prevádzkovateľ elektronického obchodu

Ajja Creative s.r.o.
Strieborná 1219/13
010 03 Žilina
Slovensko

IČO: 51 804 271
DIČ: 2120806820
Nie je platca DPH
Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70471/V
Bankové spojenie pre SR (SLSP) IBAN: SK7609000000005147450105

Adresa pre odoslanie tovaru na reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy – korešpondenčná adresa

Jana Turzová
Ajja Creative s.r.o.
Strieborná 1219/13
010 03 Žilina – Budatín
Slovensko

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Konateľ: Mgr. Jana Turzová, PhD.
Tel: +421 908 120 122
email: jana.turza@gmail.com